Strona Główna ≫ Zaplecze/Park maszynowy

Park maszynowy BETPOL S.A. składa się z kilkudziesięciu jednostek sprzętowych niezbędnych do realizacji powierzanych nam zadań. W jego skład wchodzą ładowarki i koparki kołowe, koparki gąsienicowe, koparko-ładowarki, walce drogowe, recyklery, spycacze, równiarki, ciągniki oraz frezarka drogowa.

Do realizacji zadań budowlanych mamy przeznaczone 3 ha terenu własnego. Wykorzystywany jest do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do realizowanych kontraktów.