BETPOL Spółka Akcyjna

ul. Inwalidów 49
85-749 Bydgoszcz
NIP 554-038-49-46

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000300568
Kapitał Zakładowy 6 106 001 zł
Regon 091299287

e-mail:
tel. (+48) 52 518 20 00
fax. (+48) 52 518 20 01

Zakład Recyklingu I Produkcji Betonów, Baza Sprzętowa

tel. (+48) 52 518 20 02
e-mail:

Przygotowanie i realizacja umów

e-mail:
tel. (+48) 52 518 20 30

Księgowość

tel. (+48) 52 518 20 20