Strona Główna Oferta ≫ Stabilizacja gruntu

Stabilizacja i ulepszanie gruntu

W przypadku budowy dróg należy zawsze zaczynać od odpowiedniego przygotowania podłoża. Zgodnie z aktualnymi przepisami i normami podłoże to można wzmacniać na różne sposoby, np. poprzez stabilizację spoiwami hydraulicznymi.

Jest to przede wszystkim pozytywny aspekt pod względem ekonomicznym, jak również czasowym. Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu tego typu prac, dysponując do tego odpowiednim zapleczem sprzętowym. Recyklery samobieżne typu WR 2500S oraz WR 2400 firmy Wirtgen zapewniają jednolitą głębokość wymieszania materiału (max do 50 cm).

Natomiast rozsypywacze pozwalają na dozowanie dokładnej ilości spoiwa, aby ujednorodnić całe podłoże.
Zdając sobie sprawę z różnorodności podłoża, dlatego do wszystkich zadań podchodzimy indywidualnie, sporządzając odpowiedni projekt recepturowy, opierając się na dokładnych badaniach materiału. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać grunt teoretycznie nieprzydatny do ulepszania.