Strona Główna Realizacje ≫ Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy

Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy

Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy” w zakresie:

 • budowy nawierzchni z płyt granitowych grub. 10cm o różnych wymiarach oraz nawierzchni z kostki kamiennej,
 • budowy sieci kanalizacji deszczowej,
 • sieci telekomunikacyjnych,
 • przyłącza gazu i doziemnej instalacji gazu,
 • przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej.

Zakres kontraktu obejmował wykonanie:

I. Roboty drogowe:

 1. Roboty rozbiórkowe,
 2. Roboty ziemne,
 3. Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe 7.400 m2,
 4. Zieleń ogrodu Ratusza - uporządkowanie i nasadzena.

II. Roboty budowlane:

 1. Wykonanie fundamentu pod pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na 5 palach o średnicy fi 30cm dł. 10m,
 2. Prace związane z przeniesieniem pomnika Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej wraz z myciem i oczyszczeniem pomnika,
 3. Wykonanie komory podziemna - pomieszczenie techniczne dla dysz mgielnych ,
 4. Mała architektura - dostawa parasoli restauracyjnych, stojaków rowerowych, ławek, krzeseł, donic, kwietników, koszy na śmieci, tablic multimedialnych i innych elementów wyposażenia.

III. Roboty branży sanitarnej:

 1. Przyłącze wodociągowe z dyslokacją hydrantu,
 2. Kanalizacja deszczowa i technologiczna 220mb
 3. Technologia dysz mgielnych wraz z wyposażeniem komory technologicznej

III. Roboty branży elektrycznej:

 1. Roboty demontażowe słupów oświetleniowych, kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m, złączy kablowych pojedynczych,
 2. Montaż szaf kablowych,
 3. Układanie kabli 1.500 mb,
 4. Montaż elementów iluminacji świetlnej,
 5. Montaż słupów (15 szt.) i opraw oświetleniowych (30 szt.),
 6. Montaż elementów iluminacji świetlnej.

IV. Roboty telekomunikacyjne:

 1. Budowa kanalizacji kablowej z rur pcw w gruncie kat. III 329,00 mb
 2. Przebudowa urządzeń "ORANGE”:
 3. Budowa kanalizacji kablowej z rur pcw w gruncie kat. III.