Strona Główna Oferta ≫ Recykling gruzu budowlanego

Recykling gruzu budowlanego

Firma BETPOL poza działalnością związaną z realizacją inwestycji drogowych dużą wagę przykłada do rozwoju usług w zakresie przetwarzania odpadów budowlanych. W 2000 roku uruchomiliśmy własne centrum recyklingu, w którym gruz budowlany przetwarzany jest na pełnowartościowe kruszywo drogowe. Centrum recyklingu przyjmuje wstępnie posegregowany na placu budowy odpad betonowy. Przetwarzany on jest przy użyciu kruszarki szczękowej wyposażonej w elektromagnes, oddzielający złom stalowy od gruzu. Następnie destrukt trafia do mobilnego przesiewacza CHIEFTAIN 400 firmy POWERSCREEN. Otrzymane w ten sposób kruszywo stosowane jest do wykonania podbudów dróg i placów, jak również do budowy dróg gruntowych i wzmocnienia skarp.

Świadczymy także usługi w zakresie recyklingu odpadów budowlanych bezpośrednio na budowie.
Pozwala to inwestorowi na duże oszczędności wynikające z:
• wyeliminowania kosztów transportu tj. wywozu odpadów i przywozu kruszywa,
• minimalizacji kosztów budowy związanych z zakupem kruszyw,
• braku kosztów związanych z przekazaniem odpadów na wysypisko.
Duża wydajność i mobilność posiadanych przez nas maszyn pozwala także na znaczne skrócenie czasu rozbiórki i przetwarzania odpadów.

Świadczymy usługi u klienta powyżej 10.000 ton materiału do przekruszenia.