Strona Główna Realizacje ≫ Węzeł przy sklepie IKEA w Bydgoszczy
Węzeł IKEA

Węzeł przy sklepie IKEA w Bydgoszczy

BETPOL S.A. wykonała prace na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową układu drogowego ulic: Fordońskiej, Łowickiej, Wiślanej i Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z obiektami infrastruktury technicznej na podstawie pozwolenia na budowę Dec. 13/2007 z 23.02.2007r." na potrzeby budowy sklepu IKEA.

Szczegóły Projektu

 1. roboty rozbiórkowe,
 2. roboty ziemne i podbudowy,
 3. nawierzchnie bitumiczne SMA o powierzchni 20.611,00m2
 4. chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1.137,00 m2
 5. ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 592,00 m2
 6. zatoka postojowa z brukowca 16-18 o powierzchni 255,00 m2
 7. oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne o powierzchni 959,00 m2
 8. oznakowanie cienkowarstwowe o powierzchni 353,00 m2
 9. oznakowanie pionowe, w tym:
 • bramownice - 8 szt.
 • tablice - 60 szt.
 • znaki i tabliczki - 184 szt.

II. BRANŻA MOSTOWA, w tym:

 1. wiadukt tymczasowy MS 54
 2. wiadukty docelowe żelbetowe o rozpiętości 17,00 m

III. BRANŻA SANITARNA, w tym:

 1. Kanalizacja deszczowa:
  • kanalizacja deszczowa 0 1000 betonowa o długości 153,25 m
  • kanalizacja deszczowa 0 500 betonowa o długości 92,70 m
  • kanalizacja deszczowa 0 400 PVC o długości 87,86 m
  • kanalizacja deszczowa 0 300 PVC o długości 111,00 m
  • kanalizacja deszczowa 0 250 PVC o długości 221,95 m
  • kanalizacja deszczowa 0 200 PVC o długości 549,55 m
  • rury przykanalików do wpustów deszczowych 0 200 PVC o długości 369,70 m
  • wpusty uliczne betonowe 0 500 z osadnikiem - 80 szt.
 2. Kanalizacja ściekowa:
  • kanalizacja ściekowa 0 300 kamionkowa o długości 28,50 m
  • kanalizacja ściekowa 0 315 PVC o długości 106,22 m
  • kanalizacja deszczowa 0 500 PVC o długości 157,50 m
 3. Sieć wodociągowa:
  • wodociąg 0 300 PVC o długości 339,13,30 m
  • wodociąg 0 160 PVC o długości 5,35 m
  • wodociąg 0 80 PVC o długości 4,05 m

IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA, w tym:

 • linia oświetleniowa YKY 5x16 mm o długości 2.523,00 m
 • kable SN YHAKxs lxl20mm, 1x240 mm o długości 5.910,00 m
 • kable NN YAKY 4x70mm, 4x35 mm o długości 156,00 m
 • rury osłonowe KAPOS KOLIN o długości 1.220,00 m
 • słupy oświetleniowe MABO o wysokości 9 m - 65 szt.,
 • oprawy oświetleniowe - 114 szt.

V. BRANŻA TELETECHNICZNA

 • instalacje teletechniczne o długości 3.020,00 m

VI. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

VII. MUR OPOROWY

VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, w tym:

 • wykonanie zieleni: humusowanie wraz z obsianiem trawą na powierzchni 25.313,20 m2,
 • wykonanie nasadzeń:

- drzewa iglaste o wysokości 2 m - 200 szt.,

- drzewa liściaste o wysokości 2 m - 200 szt.,

- krzewy liściaste - 5.414 szt.