Strona Główna Realizacje ≫ Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy

Rozbudowa parkingu i obszaru magazynowego dla PAROC Polska w m. Trzemeszno.

Prace zostały wykonane w okresie od 15.07.2019 do 15.05.2020r.

Zakres kontraktu obejmował wykonanie:

  1. Wykonanie nawierzchni parkingu, placów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 10cm na podsypce z kruszywa twardego 0/8mm grub. 6cm - pow. 48.136,00 m2
  2. Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu Rm=6-9MPa grub. w-wy 18cm - pow. 32.741,00 m2
  3. Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu Rm=6-9MPa grub. w-wy 12cm - pow. 15.377,00 m2,
  4. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy - stabilizacja podłoża cementem w ilości 120kg m/3
  5. Wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna AC11S) grub. w-wy 4cm - 4.548,00 m2
  6. Wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC16W) grub. w-wy 5cm - 4.548,00 m2
  7. Ustawianie krawężników/oporników betonowych na ławie betonowej - 2.380 mb.
  8. Wykonanie zbiornika wód deszczowych - 3,5 tyś. m3