Strona Główna Realizacje ≫ Terminal Kontenerowy DCT - DCT Gdańsk

Terminal Kontenerowy DCT - DCT Gdańsk

Konstrukcja zaprojektowana dla kategorii ruch KR7 przeznaczona pod bardzo duże obciążenia do 1200 kN/oś

Konstrukcja nowatorska z uwagi na aspekty projektowe – konstrukcja sztywna oraz technologię wykonania : podbudowa z MZC C16/20 o niskiej wilgotności wykonana przy pomocy układarek i zagęszczona walcami drogowymi. Jednocześnie wykonana w bardzo wysokiej precyzji równości.

Zadanie realizowane w formule „projektuj i buduj” Wykonane w całości w bardzo krótkim terminie (1 sezon).

Szczegóły Projektu

  1. Stabilizacja C3/4 - ok 250 000 m2 grubość 21 cm,
  2. produkcja betonu wykorzystano mobilny węzeł o wydajności do 2000 m3/dobę
  3. Podbudowa betonowa C16/20 ok 230 000 m2 grubości 40 – 48 cm
  4. Nawierzchnia z kostki betonowej ok 240 000 m2 kostki gr 10 cm z betonu o klasie ekspozycji XF4, XC4, XD3, XS3